واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: گزاشات مدیریتی

قابلیت های مرکز تماس برای مدیریت و بهینه سازی تماس های تلفنی

قابلیت های مرکز تماس برای مدیریت و بهینه سازی تماس های تلفنی

در دنیای حرفه ای امروز، مشتریان پاسخ فوری و نتایج به موقع را می خواهند که اغلب، با توجه به تقاضای موجود، دشوار است. شرکت ها می توانند تماس های خود را بر عهده مرکز تماسی که تمام تماس ها را پاسخ گویی و تحلیل می کند قرار دهند . مراکز تماس با داشتن قابلیت […]