واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: مهارت

۱۰ترفند اجرایی در مرکز تماس ( قسمت دوم )‌

۱۰ترفند اجرایی در مرکز تماس ( قسمت دوم )‌

۴) برای تغییر واقعی و داشتن کسب و کاری وسیع تر از صدای مشتری استفاده کنیم  با افزایش رسانه های اجتماعی و علاقه بیشتر مشتریان به آنها باعث شده تا مراکز تماس صرفا تماس باقی بمانند.یکی از راه های غلبه بر این امر این است که دیدگاه مشتریان را برای گسترده تر کردن کسب و […]