واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: مشتری

فرصتی برای نوآوری و پیشرفت در مراکز تماس

فرصتی برای نوآوری و پیشرفت در مراکز تماس

**داشتن مشتریانی که صرفا راضی هستند، کفایت نمی کند، ما اینجاییم تا مشتریان، کارمندان و سازمان همه برنده باشند.** طی سالها، اقدامات مدیریتی بسیاری جهت بهبود کیفیت و عملکرد (ارائه خدمات سریع تر، بهتر و به صرفه تر) به مشتریان انجام شده. تاکید و تمرکز نسل جدید مراکز تماس در زمینه کیفیت بر همکاری و […]