واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: فروش تلفنی

فناوری ارتباطات دور و نزدیک و مرکز تماس

فناوری ارتباطات دور و نزدیک و مرکز تماس

شاید دور از باور باشد اما اشکال ابتدایی هوش مصنوعی در دهه های گذشته در مرکز تماس مورد استفاده قرار می گرفته اما این اتفاق چند ده پس از پیشرفت آهسته در فن آوری مخابراتی رخ داد. switchboard برای اولین بار در سال ۱۸۹۱ توسط آلمون براون استروگر ثبت گردید و سپس توسط بل در […]