واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: شبکه های اجتماعی

یکپارچه سازی کانال های ارتباطی مختلف

یکپارچه سازی کانال های ارتباطی مختلف

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ظهور تلفن های همراه هوشمند، استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی مختلف همه گیر شده است، به طوریکه افراد در بازه های سنی مختلف در این شبکه های اجتماعی فعالیت می نمایند. سهولت دسترسی یه این شبکه ها نیز بر میزان استفاده از این شبکه ها […]