واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: شاخص های مرکز تماس

شاخص‌های عملکرد کلیـــدی مرکــــز تمـــاس (KPI)

شاخص‌های عملکرد کلیـــدی مرکــــز تمـــاس (KPI)

از مهم‌ترین امور ضروری برای مدیریت موفقیت‌آمیز مراکز تماس، شناخت کامل شاخص‌های عملکرد کلیـــدی مرکــــز تمـــاس (KPI)، چگونگی سنجش شاخص‌ها و پیاده‌سازی آن روی داده‌ها است. یکی از ویژگی‌های جالب نرم‌افزارهای مرکز تماس این است که کمک می‌کند شاخص‌های مرکز تماس بلادرنگ و درلحظه رصد شوند. تعریف شاخص عملکرد مرکز تماس شاخص‌های عملکرد مرکز تماس، […]