واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: سطح رضایت مشتری

۱۰ تمرین برای نظارت بهتر و مانیتورینگ کیفیت (قسمت چهارم)

۱۰ تمرین برای نظارت بهتر و مانیتورینگ کیفیت (قسمت چهارم)

۷) کارایی را مورد نظارت و مانیتورینگ قرار دهید همانگونه که گفته شد، مورد هدف قراردادن کارشناسان بر زمان به کارگیری آنان می تواند تاثیر بدی بر عملکرد آنان داشته باشد، هنوز مراکز تماسی وجود دارند که اگر تماس کارشناسان بیشتر از زمان مشخصی طول بکشد، امتیاز آنان را تقلیل می دهند.تام وندرول می گوید: […]