واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: توسعه کسب و کارهای نوین

توسعه کسب و کارهای نوین نجات بخش اشتغال در کشور است

توسعه کسب و کارهای نوین نجات بخش اشتغال در کشور است

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توسعه فضای کسب و کارهای نوین در پارک های علم و فناوری نجات بخش اشتغال جوانان تحصیل کرده و جویای کار در کشور است.