واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: برندهای تجاری

وفاداری برند با مرکز تماس آغاز می‌شود!

وفاداری برند با مرکز تماس آغاز می‌شود!

ماهیت خرید در حال تغییر است؛ همانطور که کانال‌های ارتباطی دیجیتال همچنان در حال ظهور هستند، برندها نیازمند روش‌های جدیدی برای برقراری ارتباط شخصی با مشتریان هستند. عوامل خطوط ارتباطی خط مقدم ارتباط شخصی را تشکیل می‌دهند و بازاریابان باید نقش خود را در تجربه مشتری جدید تشخیص دهند و تشویق کنند. براساس نظر سنجی […]