واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: برندسازی با مرکز تماس

برندینگ و نقش آن در موفقیت سازمان

برندینگ و نقش آن در موفقیت سازمان

تعریف برند برند یک نام، نشانه، شرایط، نماد، طرح یا ترکیبی از تمام این موارد می باشد که نشان دهنده تولید کننده یا فروشنده محصول یا خدمات می باشد. برندینگ در سازمان هویت بخشی به هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف هویت برند و عینیت بخشیدن به آن در فرم، رنگ، نمادها و لوگوی […]