واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: بازخوردهای مشتریان

استفاده از بازخوردهای مشتریان در سطح کارشناس

استفاده از بازخوردهای مشتریان در سطح کارشناس

مراکز تماس برای ارزیابی تماس‌ها و ارائه بازخوردها به کارشناسان، صرفا به ناظران و متخصصان تضمین کیفیت متکی بوده‌اند،شرکت رزرواسیون یواس هیلتون و دیگران، برای اطلاع از عملکرد هر کارشناس در هنگام رسیدی به تماس، ایمیل، گپ و یا دیگر انواع تماس‌ها مستقیما به منبع اطلاعات مراجعه می‌کنند.