واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: انتقال سرد

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت اول )‌

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت اول )‌

در مرکز تماس فرآیند انتقال زنده انتقالی است که تماس مشتری از یک عامل مرکز تماس به عامل دیگر منتقل می گردد. انتقال ها به دو دسته انتقال سرد و انتقال گرم به شرح زیر تفکیک می گردند: ۱) انتقال سرد در یک مرکز تماس به چه معناست؟ به احتمال زیاد خیلی از ما انتقال سرد […]