واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: انتقال تماس

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت دوم  )‌

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت دوم )‌

بهترین راه انجام انتقال سرد: میزان کاربردی بودن انتقال سرد در یک مرکز تماس به روش انجام آن بستگی دارد. مشتریان در این دنیای سریع و مدرن انتظار دارند مشکلاتشان هر چه سریع تر و به بهترین شکل ممکن و با کمترین زمان پشت خط ماندن، حل شود که با کمک تکنولوژی و آموزش درست، […]

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت اول )‌

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت اول )‌

در مرکز تماس فرآیند انتقال زنده انتقالی است که تماس مشتری از یک عامل مرکز تماس به عامل دیگر منتقل می گردد. انتقال ها به دو دسته انتقال سرد و انتقال گرم به شرح زیر تفکیک می گردند: ۱) انتقال سرد در یک مرکز تماس به چه معناست؟ به احتمال زیاد خیلی از ما انتقال سرد […]