واژه خود را وارد کنید

برچسب‌: انتظار مشتریان

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت دوم  )‌

انواع انتقال تماس در مرکز تماس (قسمت دوم )‌

بهترین راه انجام انتقال سرد: میزان کاربردی بودن انتقال سرد در یک مرکز تماس به روش انجام آن بستگی دارد. مشتریان در این دنیای سریع و مدرن انتظار دارند مشکلاتشان هر چه سریع تر و به بهترین شکل ممکن و با کمترین زمان پشت خط ماندن، حل شود که با کمک تکنولوژی و آموزش درست، […]