واژه خود را وارد کنید

دسته‌بندی نشده

۱۰ ترفند اجرایی در مرکز تماس (قسمت چهارم)‌

۱۰ ترفند اجرایی در مرکز تماس (قسمت چهارم)‌

۹) به کارمندان خود ابزار مناسب برای انجام وظیفه را بدهید کار نیروها به اندازه کافی سخت است و نیازی به شرکت در جنگ روزانه با سیستم های آهسته و صندلی شکسته نیست. با در اختیار قرار دادن پایگاه های دانش به روز، ساده کردن  سیستم هایی که هر نیرو از آن استفاده می نماید […]