واژه خود را وارد کنید

بررسی و تحلیل رکوردهای تماس با مشتریان

شما می­توانید از آی­وین بخواهید، مکالمات کارشناسان مرکز تماس و مشتریان را بررسی کرده و نکات مهم، اعم از انتقادات، پیشنهادات، میزان رضایتمندی مشترکین و … را برای شما استخراج کرده و گزارشی جامع به شما ارائه بدهد.