واژه خود را وارد کنید

انجام مطالعات بازار و تحلیل و بررسی کمپین های بازاریابی و فروش

بررسی وضعیت موجود، رفتار شناسی مشتری و مخاطب شناسی به شما کمک می­کند تا بتوانید برنامه ­های بازارایابی و فروش خود را با دقت بیشتری تنظیم و اجرا کنید. آی­وین با استفاده از داده­کاوی­های دقیق، فرآیند Market Study را برای شما انجام می­دهد و بهترین پیشنهاد­ها برای تولید و انتشار محتوا را در اختیار شما قرار می­دهد.