واژه خود را وارد کنید

ارتباطات یکپارچه (Unified Communication)

در جهت سهولت پاسخ­دهی و ارتباط با مشتریان شما، آی­وین می­تواند از فرآیند UC استفاده کرده و با یکپارچه کردن تمامی مسیرهای ارتباطی، مسئولیت پشتیبانی و هماهنگی در بسترهای مختلف را بر عهده بگیرد.