واژه خود را وارد کنید

اجرای کمپین های رضایت سنجی(Happy Call)

مشتریان از اینکه مورد توجه شما صاحبان کسب و کارها قرار بگیرند احساس خوبی خواهند داشت. به طور کلی تحقیقات بازار نشان داده است که مشتریان از اینکه آنها را در جایی نزدیک خودتان نگه دارید لذت می­برند، چرا که حس می­کنند عضوی از شما هستند و نظراتشان برای شما مهم است. آی­وین توانایی این را دارد که با اجرای کمپین­های انبوه رضایت سنجی، احساس خوب مشتریان شما را برای شما به ارمفان بیاورد.