واژه خود را وارد کنید

اجاره مکان و تجهیزات پاسخگویی

اجاره مکان و تجهیزات پاسخگویی

داشتن مرکز تماس از اولویت های مهم هر سازمان یا کسب و کاری به شمار می رود. بسیاری از سازمان ها از داشتن مرکز تماس برای تعامل با مشتریانشان برخوردار نیستند و بسیاری دیگر نیز مرکز تماس کوچک یا غیر حرفه ای دارند که به دنبال گسترش و ارتقای آن هستند.
یکی از بحث های مرکز تماس، مکان و تجهیزات پاسخگویی آن است. مکان فیزیکی، فضای آکوستیک و استاندارد، کابل کشی مناسب، کانتر، اتاق استراحت، مبلمان و سایر تجهیزات از ملزومات مرکز تماس می باشد.
شاید عده ای به دنبال داشتن مرکز تماس باشند اما آیا هزینه های راه اندازی مرکز تماس به صرفه است؟ آیا تماس هایتان مقطعی است یا دائمی؟ آیا فراهم نمودن مکان فیزیکی برای شما امکان پذیر است؟ در حال راه اندازی یا ارتقای مرکز تماس خود هستید اما در حال حاضر نیز به مکان فیزیکی جهت پاسخگویی نیاز دارید؟ در صورت امکان پذیر بودن و داشتن صرفه اقتصادی، فراهم نمودن مکان و تجهیزات پاسخگویی چقدر زمان بر است؟
تمامی سوالات بالا مواردی است که در ذهن افراد که به دنبال داشتن یا ارتقای مرکز تماس هستند شکل می گیرید.
راه اندازی و فراهم نمودن مکان و تجهیزات پاسخگویی نیازمند هزینه و زمان بسیاری است. گاهی نیز ممکن است که شما تماس مقطعی داشته باشید که پس از گذشتن آن دوره دیگر نیاز چندانی به مرکز تماس نداشته باشید. بنابراین درمی یابیم که فراهم نمودن مکان و تجهیزات پاسخگویی همیشه به صرفه نیست! از طرفی شما برای تعامل و داشتن ارتباط با مشتریانتان نیازمند مرکز تماس هستید و گذشتن از آن امکان پذیر نمی باشد. مرکز تماس iwin آمادگی فراهم نمودن مکان فیزیکی پاسخگویی و تجهیزات آن را دارا می باشد.