واژه خود را وارد کنید

اجاره فضای مجهز به کارشناسان پشتیبانی و فروش شما

ممکن است شما بخواهید از نیروهای آموزش دیده­ خود برای پیشتیبانی مرکز تماستان استفاده کنید اما مایل نباشید که هزینه بیشتری به جز هزینه تامین نیروی انسانی انجام دهید. در این صورت خوشحال می­شویم اگر بتوانیم در این مسیر کنار شما قرار بگیریم و با اختصاص فضایی مجهز به تیم کارشناسان شما، در رضایت مشتریان شما از کسب و کارتان سهمی داشته باشیم.